ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαχειριζόμαστε το IT. Διαχειρίζεστε την επιχείρησή σας.

Μηχανοργάνωση είναι η οργάνωση και υποστήριξη μιας επιχείρησης με όλα τα μέσα που παρέχει η Πληροφορική, ώστε να πετύχει το στόχο της. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη και τον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας και την ενημέρωση των υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών. Με την ITspecs έχετε έναν αξιόπιστο σύμβουλο Πληροφορικής που σας παρέχει με συνέπεια ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες.

Μελέτη

Αναλύουμε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας παρουσιάζουμε ένα πλάνο για τον εξοπλισμό και συστήματα που απαιτούνται, ώστε να μπορέσετε να λειτουργήσετε σωστά και με ασφάλεια.

Προμήθεια εξοπλισμού

Συνεργαζόμαστε μόνο με επίσημους αντιπροσώπους, ώστε να σας διασφαλίσουμε την ποιότητα των υλικών αλλά και την καλύτερη εγγύηση σε περίπτωση βλάβης σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση της υποδομής σας παρέχοντας μια σωστή και αξιόπιστη λειτουργία των υπολογιστικών σας συστημάτων.

Συντήρηση

Στην εταιρεία μας θα βρείτε Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης για κάθε είδους επιχείρηση μικρή ή μεγάλη, τα οποία προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Σας προκαλεί πονοκέφαλο η πληροφορική?

Αφήστε την ομάδα σας να δημιουργεί και οι ειδικοί μας θα ασχοληθούν υπεύθυνα με τα συστήματά σας!

Τι είναι οι "Διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής" (Managed Services);​

Απεριόριστη, ολοκληρωμένη υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφορικής – σε προβλέψιμη μηνιαία τιμή. Πλήρη υποστήριξη για οποιεσδήποτε και όλες τις ανάγκες πληροφορικής σας!

Γιατί τόσες πολλές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν MSPs στις μέρες μας;​

Λόγω πρόσβασης σε εξειδικευμένους τεχνικούς χωρίς το βάρος της ανάθεσης εσωτερικού προσωπικού. Με δοκιμασμένες λύσεις και προληπτικές μετρήσεις, εξασφαλίζουμε αξιόπιστη προστασία και επιταχύνουμε την επιχειρηματική ανάπτυξη με προσαρμοσμένες τεχνολογικές προτάσεις.

Γενικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εταιρειών που επωφελούνται από την πρόσληψη MSP​

Για τις μικρές εταιρείες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εσωτερική διαχείριση της πληροφορικής τους, ένας MSP παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη για τα συστήματά τους, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες αντί για καθημερινές εργασίες.

Βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής​

 1. Βελτίωση της ποιότητας.

 2. Εξοικονόμηση χρόνου. 

 3. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Τι είναι οι "Διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής" (Managed Services);

Απεριόριστη, ολοκληρωμένη υποστήριξη και υπηρεσίες πληροφορικής – σε προβλέψιμη μηνιαία τιμή.

Οι υπηρεσίες πληροφορικής έκτακτης ανάγκης και οι απλές επιδιορθώσεις δεν αρκούν πλέον στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον που είναι βαρύ από την τεχνολογία.

Οι διαχειριζόμενες λύσεις πληροφορικής (Managed Services) έχουν σχεδιαστεί για να υπάρχουν όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν την καλύτερη τεχνολογία της αγοράς, παρακολουθούν προληπτικά τις απειλές και εξελίσσονται σύμφωνα με τις τάσεις του κλάδου.

Αντί να διαλέξετε και να επιλέξετε ποιες εργασίες πληροφορικής θέλετε να ολοκληρώσετε, απευθυνθείτε σε μια εταιρεία διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής (MSP) που προσφέρει πλήρη υποστήριξη για οποιεσδήποτε και όλες τις ανάγκες πληροφορικής σας. Εστιάστε σε προληπτικές, γρήγορες λύσεις και όχι σε επείγουσες επισκευές.

Γιατί τόσες πολλές επιχειρήσεις προσλαμβάνουν MSPs στις μέρες μας;

Κάθε εταιρεία χρειάζεται γρήγορη πρόσβαση σε επαγγελματίες πληροφορικής χωρίς προϋπολογισμό για να προσλάβει δεκάδες διαφορετικούς τεχνικούς με διαφορετικούς τομείς και επίπεδα εξειδίκευσης.

Ένας MSP (Managed Service Provider) σάς παρέχει την ποικιλία των δεξιοτήτων που χρειάζεστε για να διατηρήσετε την υποδομή πληροφορικής σας σε σταθερή τιμή που είναι μικρότερη από το κόστος συντήρησης μιας ομάδας εσωτερικών ειδικών.

Καθώς η τεχνολογία αλλάζει ταχέως, η ανάγκη να συμβαδίσουμε έχει αυξήσει τη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό ταλέντο που κατανοεί και χρησιμοποιεί την επιχειρηματική τεχνολογία για να επιταχύνει την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η τεχνολογία που εφαρμόζει η ITspecs είναι δοκιμασμένη στο χρόνο και έχει περάσει τα εσωτερικά μας πρότυπα.

Οι πελάτες μας γνωρίζουν ότι όταν κάνουμε μια σύσταση, θα λάβουν αξιόπιστες λύσεις σχεδιασμένες για τις μοναδικές επιχειρηματικές τους προδιαγραφές.

Θα διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνετε μπροστά από την καμπύλη της τεχνολογίας, θα παρακολουθείτε προσεκτικά το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, θα ελαχιστοποιήσετε το χρόνο διακοπής λειτουργίας με προληπτικές λύσεις και θα παρέχουμε άμεσες απαντήσεις που προστατεύουν την επιχείρησή σας από ποικίλες απειλές.

Γενικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εταιρειών που επωφελούνται από την πρόσληψη MSP

Οι εταιρείες που είναι πολύ μικρές για να προσλάβουν ένα εσωτερικό άτομο ή ομάδα, αλλά έχουν πάρα πολλά συστήματα και εισιτήρια για να διαχειριστούν μόνες τους.

Οργανισμοί με τμήμα IT επιβαρύνονται υπερβολικά με καθημερινές εργασίες όπως υποστήριξη τελικού χρήστη, αντιμετώπιση προβλημάτων και αναβαθμίσεις λογισμικού. Δεν είναι σε θέση να επικεντρωθούν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες υψηλού επιπέδου ή μακροπρόθεσμους στόχους, επομένως στρέφονται σε MSP για υποστήριξη γραφείου υποστήριξης.

Επιχειρήσεις με τμήμα πληροφορικής που είναι πλήρως ικανές να χειριστούν τις καθημερινές εργασίες αλλά απαιτούν εξωτερική τεχνογνωσία για πιο σύνθετα έργα. Αυτά τα έργα συνήθως σχεδιάζονται για να βελτιώσουν τη συνολική στρατηγική IT της εταιρείας, όπως αναβαθμίσεις υποδομής, μετεγκαταστάσεις ή λύσεις Ασφαλείας Πληροφοριών και Διαχείρισης Συμβάντων (SIEM).

Βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής

Οι υπηρεσίες πληροφορικής δεν πρέπει να αποτελούν βοήθημα για ανεπαρκή τεχνολογία. Χρειάζεστε ειδικούς που εφαρμόζουν μια ασφαλή διαδικασία για να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για καινοτομία, κέρδη και εξειδικευμένες υπηρεσίες πελατών.

Εξοικονόμηση χρόνου

Η εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών πληροφορικής σας σε ειδικούς σας εξοικονομεί χρόνο - χρόνο που η ομάδα σας μπορεί πλέον να αφιερώσει σε βασικούς στόχους. Οι πάροχοι διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής προσφέρουν λύσεις με ελάχιστο χρόνο αναμονής, όποτε τις χρειάζεστε.

Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην αναμονή για υποστήριξη πληροφορικής και περισσότερες ώρες εφαρμόζοντας τα ταλέντα και τους πόρους σας για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας!

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Μπορεί να μην έχετε διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής 24/7 – αλλά οι ανταγωνιστές σας πιθανώς να το έχουν. Περισσότερο από το 53% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν επί του παρόντος πάροχο διαχειριζόμενων υπηρεσιών πληροφορικής.

Η ψηφιακή εποχή έχει ισοπεδώσει τους όρους ανταγωνισμού, επιτρέποντας σε μικρότερους οργανισμούς να ανταγωνιστούν τους γίγαντες των βιομηχανιών τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 73% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναγνώρισε τις αναδυόμενες τεχνολογίες ως μια θετική ευκαιρία για καινοτομία, δημιουργία κέρδους και απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά τους.

Με τη διαχειριζόμενη υποστήριξη IT στην πίσω τσέπη σας, η υποδομή της επιχείρησής σας θα σας φέρει σε μια ισχυρή θέση για να αντισταθείτε στους μεγαλύτερους ανταγωνιστές σας.

Λιγότερο άγχος, λιγότεροι κίνδυνοι

Μπορεί να σας αγχώνει ο τεράστιος αριθμός εργασιών πληροφορικής που απαιτούνται για τη λειτουργία της εταιρείας σας καθημερινά. Η στροφή σε διαχειριζόμενες υπηρεσίες πληροφορικής μειώνει το άγχος του σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτικών ασφαλείας ή της διαχείρισης δοκιμασμένων αντιγράφων ασφαλείας – δύο κρίσιμα στοιχεία για την αποφυγή του χρόνου διακοπής λειτουργίας και των χαμένων εσόδων.

Αφήστε την ITspecs να σας καθοδηγήσει στις τεχνολογικές προκλήσεις με έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη προς την επιτυχία.

Εργαστείτε στην επιχείρησή σας χωρίς προβλήματα – θα διαχειριστούμε τα συστήματά σας ομαλά στο παρασκήνιο.

Επίτευξη λειτουργικής ωριμότητας - Γρήγορα

Αξιοποιήστε την πιο πρόσφατη τεχνολογία για να επιτύχετε τους στόχους σας με ώριμες διαδικασίες, ανώτερα μέτρα κυβερνοασφάλειας και πολιτικές ασφάλειας. Όλες αυτές οι πτυχές μπορούν να εξατομικευτούν για την επιχείρησή σας με τη βοήθεια ενός MSP.

Στην ITspecs, δεν επιδιορθώνουμε απλώς την τεχνολογία σας - την αξιοποιούμε στις υψηλότερες δυνατότητές της.

Σε όλα τα συμβόλαια υποστήριξης σας προσφέρουμε απομακρυσμένη βοήθεια, επίσκεψη στο χώρο σας, patch management και security update management.
Managed Services

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Specialist

Μικρές επιχειρήσεις
150
/ μήνα
 • 3 ώρες υποστήριξης/μήνα
 • Έως 3 υπολογιστές/χρήστες
 • Χρόνος απόκρισης: 2-4 ώρες
 • Ώρες Παρεχόμενης Τεχνικής Υποστήριξης: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00
 • Κόστος επιπλέων ώρας € 59,-
 •  
 •  

Premium

Μεσαίες επιχειρήσεις
300
/ μήνα
 • 6 ώρες υποστήριξης/μήνα
 • Έως 6 υπολογιστές/χρήστες
 • Χρόνος απόκρισης: 1-2 ώρες
 • Ώρες Παρεχόμενης Τεχνικής Υποστήριξης: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-2100
 • Διαχείριση 1 διακομιστή
 • Διαχείριση δικτύου
 • Κόστος επιπλέων ώρας € 49,-

VIP

Ειδικά συμβόλαια υποστήριξης
600
/ μήνα
 • 9 ώρες υποστήριξης/μήνα
 • Έως 9 υπολογιστές/χρήστες
 • Χρόνος απόκρισης: άμεσα
 • 24/7 Support
 • Διαχείριση 1 διακομιστή
 • Διαχείριση δικτύου
 • Virtual Infrastructure support
 • 24/7 monitoring
 • Κόστος επιπλέων ώρας € 39,-
Services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

IT Support

IT Support

 • Άμεση βοήθεια
 • Διαχειριζόμενες υπηρεσίες
 • Προστασία δεδομένων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Website Support

 • Δημιουργία insternet site/e-shop
 • Web & Email Hosting
 • Domain Services
 • Managed Hosting

Network Support

 • Δομημένη καλωδίωση
 • Μελέτη-σχεδίαση δικτύων
 • Εγκατάσταση server room

Telecoms

 • Εγκατάσταση Τηλεφωνικού κέντρου VoIP
 • Παραμετροποίηση συσκευών